Zásady ochrany osobních údajů

Jsme MULTIGLOB Sp. z o. o. se sídlem v Szemudzie (adresa: Wejherowska 118, 84-217 Szemud, registrace: SR Gdańsk-Północ v Gdańsku, 8. hospodářské oddělení národního soudního rejstříku, číslo KRS: 556574, NIP: 5882409224, základní kapitál: 50 000 PLN; dále jako "MULTIGLOB"). Jsme správci vašich osobních údajů. Pokud nás chcete kontaktovat v záležitostech týkajících ochrany osobních údajů a přesně zpracování Vašich osobních údajů, můžete použít tuto e-mailovou adresu: iodo@multiglob.pl – na této specializované adrese funguje náš pověřenec osobních údajů.

Protože zpracováváme Vaše osobní údaje v souvislosti s naší činností, podléháme zákonům na ochranu osobních údajů, včetně ustanovení nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů. Volný pohyb takových údajů a zrušení směrnice 95/46 / ES (obecné nařízení o ochraně údajů, "GDPR"). V těchto zásadách ochrany osobních údajů ("Zásady ochrany osobních údajů") Vám řekneme, jaké osobní údaje, pro jaké účely a na jakém základě je zpracováváme, s kým je sdílíme, a také upozorníme na práva, které nařízení GDPR přiznává subjektům osobních údajů, jako jste Vy. Budeme také plnit informační povinnost jinde, zejména na našich webových stránkách (https://multiglob.cz/) a příslušných podstránkách, společně "Webová stránka"), která vám poskytne konkrétní a relevantní zprávy.

Předtím, než přistoupíme k další části zásad ochrany osobních údajů, měli bychom Vám představit dvě základní definice, které nám pomohou všem zorientovat se na poli nařízení GDPR; jmenovitě, pojem osobní údaje zahrnuje informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě, jako například: jméno a příjmení, identifikační číslo, údaje o poloze, internetový identifikátor (IP adresa). Na druhé straně, zpracování osobních údajů je v zásadě jakákoli akce s osobními údaji, bez ohledu na to, zda se provádí v automaticky nebo ne, například: shromažďování, ukládání, nahrávání, organizování, úpravy, prohlížení, používání, předávání, omezování, mazání nebo zničení. Mimochodem, žádáme Vás, abyste nám neposkytovali prostřednictvím našich webových stránek v detailu, informace zvláštních kategorií osobních údajů, jako jsou informace o rasovém nebo etnickém původu, politických názorech, náboženském vyznání či filozofickém přesvědčení, členství v odborových organizacích, informace o fyzickém nebo duševním zdraví, genetické údaje, biometrie, informace o sexuálním životě nebo sexuální orientaci a o kriminální minulosti.

V zásadě zpracováváme osobní údaje, které jste nám poskytli, a to bez ohledu na to, zda nás kontaktujete prostřednictvím komunikačních kanálů integrovaných s webovou stránkou, kontaktním formulářem na webových stránkách nebo e-mailem nebo vytvořením účtu na webové stránce. Naše zpracování vašich osobních údajů slouží zcela zřejmým cílům, které identifikujete nebo rozpoznáte bez jakýchkoliv problémů - např. Odpovídáme na vaše dotazy, zašleme Vám na vyžádání naši nabídku nebo obchodní informace a umožníme Vám koupit zboží nebo služby v naší nabídce. Pokud uvažujeme o zpracování Vašich osobních údajů pro jiný účel, než je tento, oznámíme Vám to a vyžádáme si s tím Váš souhlas, abychom mohli zpracovávat Vaše osobní údaje pro nový účel. Podobně, pokud shromažďujeme Vaše osobní údaje od třetích stran, poskytneme Vám příslušné informace v přiměřené lhůtě po obdržení těchto údajů nebo při první komunikaci s Vámi.

Pokud Vás požádáme o souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů, ujistíme se, že Vaše vůle je svobodná, dobře informovaná, konkrétní a jednoznačná a navíc byste si měli být vědomi, že kdykoli můžete svůj souhlas s dalším zpracováním vašich osobních údajů odvolat. Ne vždy musí být použito zaškrtávací tlačítko, ale nikdy neprovedete souhlas, dokud nám neposkytnete jasný signál, že souhlasíte s dalším zpracováním Vašich osobních údajů. V ostatních případech může být naše zpracování vašich osobních údajů založeno na skutečnosti, že je nezbytné pro naplnění smlouvy, která nás spojuje, nebo podniknete kroky na základě Vaší žádosti před uzavřením smlouvy. Může se také stát, že porovnáním Vašich zájmů nebo základních práv a svobod se zájmy našich nebo třetích stran nám umožní zpracovat Vaše osobní údaje legálně, ať už jde o přímý marketing nebo o zajištění bezpečnosti sítí a informací - pak Vás budeme informovat o převažujících zájmech našich nebo třetích stran.

Na tomto místě trochu představíme základní obchodní procesy realizované společností MULTIGLOB s využitím Vašich osobních údajů. Z chronologického hlediska vám poskytujeme elektronickou službu k udržování účtu na webové stránce, abyste mohli optimálně využívat webovou stránku a naše služby, včetně historie transakcí a zjednodušené cesty k odeslání a zobrazení stavu objednávky - tuto službu poskytujeme k naplnění smlouvy, musíme shromáždit minimálně Vaše kontaktní údaje, samozřejmě, jako správce Vašeho účtu, se můžete rozhodnout, zda nám poskytnete více Vašich osobních údajů a souhlasíte s tím, že je bude zpracovávat MULTIGLOB. Na našich webových stránkách Vám poskytujeme i další elektronické služby, takové jako prezentace našich výrobků, poskytování obchodních informací, nebo možnost naplnění a poskytování služeb, včetně plateb, smlouvy o prodeji zboží – současně Vám garantujeme, že zpracování Vašich osobních údajů proběhne v souladu se zásadami stanovenými v GDPR a v zákoně o poskytování elektronických služeb, včetně principu minimalizace dat. Pokud s námi chcete uzavřít smlouvu o prodeji, nejprve zpracujeme Vaše osobní údaje, abychom provedli nezbytná opatření ohledně vašeho požadavku před jeho uzavřením a poté taková data, která jsou nezbytná pro jeho realizaci. Smlouva o prodeji zboží nám ukládá řadu povinností, mezi které patří příprava zboží, příprava přepravní dokumentace, objednávání dopravy. Přestože se jedná o naše závazky, jejich provádění se týká nejen našich zaměstnanců - nota bene proškolených v rozsahu GDPR, kteří jsou oprávněni zpracovávat Vaše osobní údaje a musí zachovat jejich důvěrnost, ale také osoby třetích stran, méně (například dodavatelů připojení nebo hostingu webových stránek), nebo více (jako dopravci nebo přepravci), kteří jsou aktivní v prodejním procesu, ale obvykle se ověřují, pokud jde o poskytnutí dostatečných záruk pro provádění vhodných technických a organizačních opatření. Životní cyklus Vašich osobních údajů nekončí okamžikem dodání zboží k Vám, protože - podle zákona - máte právo, nazvěme je, poprodejní; a tak, například, i když nám udělíte/neudělíte souhlas ke zpracování osobních údajů pro účely vyřizování reklamací, můžeme to udělat legálně, protože Vaše práva odpovídají naším povinnostem, kterých nemůžeme dosáhnout jinak než s použitím Vašich osobních údajů.

V každém případě Vám poskytneme příslušné informace vysvětlující základy a účely zpracování Vašich osobních údajů při každém shromažďování těchto údajů. Bez ohledu na to, zda základem pro zpracování Vašich osobních údajů bude souhlas, smlouva, legitimní zájem nebo jakákoli jiná podmínka, která legalizuje zpracování, zajistíme, aby byl rozsah Vašich osobních údajů shromážděných nebo jinak zpracovávaných co nejmenší, pokud se nerozhodnete je poskytnout sami ve větším množství nebo na delší dobu, než je nutné. Vaše osobní údaje zpravidla žijí v našem IT systému ještě 4 roky po skončení transakce, kvůli době předávání připomínek; podrobnosti této problematiky jsou upraveny našimi interními pravidly uchovávání.

A co víc, chceme upozornit na Vaše právo požádat o přístup ke svým osobním údajům, opravu, výmaz nebo omezení zpracování a vznést námitku proti zpracování, včetně Vašeho absolutního práva vznést námitky proti zpracování pro účely přímého marketingu, a přenos dat. V tomto bodě však musíme stanovit, že pokud jde o přístup k osobním údajům, včetně práva získat kopii údajů, stejně jako příležitost k opravě těchto údajů jsou omezené, takže právo smazat Vaše osobní údaje (právo být zapomenut) je omezené a nemůže být provedeno, je-li zpracování nezbytné k tomu, abychom vytvořili, uplatňovali nebo hájili naše nároky. Stejně tak Váš strukturovaný požadavek na předání osobních údajů, v obecně používaném vhodném strojově čitelném formátu nebo odeslání Vašich osobních údajů jinému správci bude provedeno pouze s ohledem na Vámi poskytnuté a námi zpracované osobní údaje na základě Vašeho souhlasu nebo dohody automatickým způsobem. V každém případě máte právo podat stížnost dozorovému orgánu.

Ale po dobu, kdy budeme zpracovávat Vaše osobní údaje, bude jejich zpracování prováděno s použitím vhodných technických a organizačních opatření, včetně příslušných pracovníků a šifrovacích mechanismů tak, aby splňovaly požadavky nařízení GDPR a budeme chránit Vaše práva. Pokud se rozhodneme svěřit zpracování Vašich osobních údajů třetím osobám, a budeme-li tak činit v případě využívání externích zdrojů, aplikací nebo cloudové služby a podobně, budeme vybírat pouze ty zpracovatele, kteří poskytují dostatečné záruky a že přijmou vhodná technická a organizační opatření, aby jejich zpracování splňovalo požadavky GDPR  a chránili Vaše práva. Seznam zpracovatelů dat je k dispozici zde: IAI S.A. (https://www.idosell.com/pl/), DPD Polska Sp. z o o (https://www.dpd.com.pl/), DHL (https://www.dhl.com.pl/pl) INPOST (https://inpost.pl/), GLS Polsko (https://gls-group.eu/PL/pl/home), Solid Logistics Sp. z o.o. (https://www.solid-logistics.com.pl/); a slibujeme, že ho budeme pravidelně aktualizovat.

Webové stránky používají soubory cookie a podobné technologie (společně "Cookies"), které můžete zakázat pomocí nastavení Vašeho prohlížeče. Některé soubory cookie jsou nezbytné pro používání webových stránek a poskytují zejména: zachování nebo uložení stavu Vaší relace jako uživatele webových stránek; povolení autorizace na webových stránkách; úsporu informací potřebných pro provoz nákupního košíku; jakož i sledování dostupnosti služeb. Jiné zase, které nejsou nutné pro používání webové stránky, umožňují MULTIGLOB: obnovení posledního navštíveného zobrazení nebo Vaší poslední relace; zapamatování uživatelských voleb týkajících se ukončení zobrazování vybrané zprávy nebo její zobrazování po určitou dobu; zkontrolovat, zda záznam pro soubory cookie funguje správně; umožnění automatického přihlášení na webové stránky; přizpůsobení obsahu webových stránek Vašim preferencím; obnovení posledního výsledku vyhledávání na webových stránkách; zobrazení nedávno prohlíženého zboží na webové stránce. Kromě toho, webové stránky využívají služeb třetích stran, včetně Facebooku (https://www.facebook.com/), Dotpay (https://www.dotpay.pl/), PayPal (https://www.paypal.com), Allegro (https://www.payu.pl/) a SALESmanago (https://www.salesmanago.pl/), které používají cookies pro následující účely: pro sledování provozu na webových stránkách; shromažďování anonymních souhrnných statistik, které nám umožňují pochopit, jak uživatelé využívají webovou stránku, a umožňují nám je neustále zlepšovat; potřebné pro analýzu používání webových stránek, určení počtu anonymních uživatelů webových stránek; kontrolu, jak často se uživatelům zobrazuje vybraný obsah nebo jak často si uživatelé zvolí danou službu; zkoumání registrací k odběru novinek (newsletter); používání komunikačního nástroje; integrace s komunitním portálem; online platby.

Abychom Vás mohli oslovit našimi marketingovými zprávami mimo naše webové stránky (re marketing), využíváme služby externích dodavatelů, takových jako je Google nebo Facebook. Za tímto účelem externí poskytovatelé instalují například příslušný kód nebo pixel pro stažení informací o Vaší aktivitě na webových stránkách. Údaje týkající se Vaší aktivity, takové jako jsou: historie vyhledávání, kliknutí, návštěvy, historie a Vaše aktivity související s naší e-mailovou komunikací s Vámi, používáme k vytvoření Vašeho profilu, který odpovídá Vašim zájmům a preferencím. Poté na profil vytvořený tímto způsobem přizpůsobíme marketingové informace o našich produktech a službách, které vás mohou zajímat. Nakonec poukážeme pouze na to, že preferujeme takové dodavatele a další příjemce Vašich osobních údajů, kteří zpracovávají data v Evropském hospodářském prostoru; i když nemáme v úmyslu převést Vaše osobní údaje do třetí země, nicméně v případě, že by k tomu mělo dojít, vybereme stát nebo odběratele, kteří budou poskytovat přiměřenou úroveň ochrany, a to i kdyby auto certifikací v programu Privacy Shield (https://www.privacyshield.gov/welcome ).

Webové stránky mohou obsahovat aktivní odkazy na jiné webové stránky na internetu, které jsou spravovány nezávislými subjekty, podle autonomně přijatých pravidel a občas nedodržujících požadavky GDPR. Před použitím těchto stránek Vám doporučujeme přečíst si  příslušné zásady ochrany osobních údajů těchto stránek.

This page uses cookie files to provide its services in accordance to Cookies Usage Policy. You can determine conditions of storing or access to cookie files in your web browser.
Close
pixel